Βέροια, Θεσαλλονίκης 137 (πίσω από τη Δ.Ο.Υ.)

τηλ.: 23310 21971

fax: 23310 26971

κιν.: 6978 999218

e-mail: tseggosmarble@gmail.com